Bireysel Danışmanlık

0
611

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (örn; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmete yönlendirilebilir

Bireysel danışmanlığın etkili ve yararlı olması için danışanın bu sürece etkin katılımı oldukça önemlidir. Süreç esnasında danışman ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile danışman arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Danışma süreci; bastırılan duygularla ve çözülmemiş sorunlarla yeniden yüzleşme ve yetişkin bir bakışla bugünü hala etkileyen çocukluktaki sorunları yeniden değerlendirme olanağı sunar.

Bilinç ve bilinçdışı arasındaki bağı ve bilgi alış verişini güçlendirerek, beyinde yeni sinirsel ağlar oluşmasını sağlar.

Kişinin kendine dair farkındalığını, varoluşuna dair anlam hissini arttırır.

Olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişletir ve farklı karelerden hayatı seyretme olanağı sunar. Zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı; danışanın kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirir.

Danışman danışanın kendi hayatına dair kararlar alabilmesini sağlar.

Danışmanlık hizmetinden herkes faydalanabilir.

Duygusal sağlığı arttırmak, daha keyifli ve daha anlamlı bir yaşam sürmek, kendini daha iyi tanımak için de danışmanlık hizmeti alınır.

Danışmanlık süreci kişinin anlaşıldığı, duyulduğu ve problemlerine çözüm üretilen bir süreçtir