Evlilik Danışmanlığı

0
519

Evlilik Danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı, evlilik bağıyla birleşmiş bir çiftin katıldığı profesyonel yardım aldıkları danışmadır . Çifte ilişkileriyle ilgili destek verme sürecidir. Evlilik danışmanlığında çiftler ilişkilerinde yaşadıkları sorunları öncelikle kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar. Uzman her iki tarafı da tek tek dinler ve iki tarafın da ilişkiyi ve sorunlarını algılama biçimlerini analiz eder. Bu aşamada danışman çiftin her birine şu konularda yardımcı olmaya çalışır;

 • Eşini saygı ile dinlemesine
 • Eşinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına
 • Çözüme yönelik olarak konuşmasına
 • Duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine
 • Eşlerin birbirlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına
 • Eşlerin birbirlerini oldukları gibi kabul etmesine
 • Eşlerin birbirlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur

 

Evlilik danışmanlığı kişiler arası ilişkileri daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir danışmanlık sürecidir. Sosyal, duygusal, cinsel, ekonomik ve görüş ayrılıkları gibi bir çok parametrelerde çatışan çiftlerin, negatif etkilenimlerini değiştirmeyi amaçlayan bir çalışma şekli uygulanır.

Danışmanlık, çiftlerin sorunları ile etkin bir biçimde başa çıkmalarına, her şeyden önce birbirlerini doğru anlamalarına ve doğru iletişim dilini kullanarak yapıcı ve çözümcül bir konuşma ortamı yaratmalarına yardımcı olan bir süreçtir. “Biz” kimliğinin ve sorunu çözme yaklaşımlarının yeniden yapılanmasını sağlar.

Danışmanlık evliliğin devamlılığını garanti altına almaz. Bir arada olmamalarının daha sağlıklı olacağı çiftlerde, boşanmanın ve yeni hayat kurmanın zorlu sürecinden daha rahat geçebilmek için de çiftler danışman yardımı almayı seçebilir.

Evlilik danışmanlığı, evlilik ilişkisini, evliliğin her iki tarafı (kadın ve erkek) açısından da, daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir profesyonel destek sürecidir. Bu süreçte şu tür sorunlar giderilmeye çalışılır;

 • Çiftin, kendilerine ve kişiler arası ilişkilere dair bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Yeni evli çiftlerin, evliliğe uyum sorunlarının aşılmasına destek olunması
 • Eşler arasındaki iletişimin işlevsel hale getirilmesi
 • Her iki tarafın da temel insani ihtiyaçlarının giderilmesine destek olunması
 • Çiftlerin yaşadığı cinsel doyumun artırılmasına destek olunması
 • Tarafların birincil aileleriyle yaşanılan sorunlara işlevsel çözüm bulunması
 • Çocuk yetiştirme sorunlarıyla ilgili işlevsel çözüm bulunması
 • Sadakatsizlik ve şiddet gibi tutumlarla sarsılan evlilik ilişkisinin, yeniden düzenlenmesine destek olunması
 • Evli çiftin vardığı nihai karar boşanma ise, boşanmayı sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine destek olunması
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık (kişilik uyumları, kültürel ve cinsel uyumlar, ailelerin uyumu, evlilik ve eş modellerinin uyumu, yaşamdan ve evlilikten beklentiler, evlilik öncesi sendromu)
 • Aldatma – Aldatılma Danışmanlığı (duygusal aldatma, cinsel aldatma, evli bir erkekle ilişki yaşama, evli bir kadınla ilişki yaşama, aldatılma travması)
 • Eşler Arasındaki Sorunlar (iletişimsizlik, ilgisizlik, ailelerle ilgili problemler, sorumluluk alamama, fiziksel ya da sözel şiddet)
 • Evlilikte Cinsel Sorunlar
 • Evlilikte Çocuk Sahibi Olma Kararı
 • İkinci Evlilikler (eski eşler ile ilişkiler ve çocuklarla ilgili uyuşmazlıklar)
 • Evlilikte Kıskançlık ve Güvensizlik
 • Evlilikle İlgili Karar Alma Danışmanlığı
 • Evlilikten Kopamama – Bağımlılık İlişkisini Bitirme Danışmanlığı
 • Evlilik Depresyonu Danışmanlığı
 • Evliliği Geliştirme Danışmanlığı
 • Sağlıklı Ayrılma Danışmanlığı
 • Boşanma Sonrası Psikolojik Destek

Evlilik terapisti bir hakem değildir. Taraflar arasında “doğru” ve “yanlış” yapanı belirlemek gibi bir misyonu yoktur evlilik terapistinin. Evlilik terapisinde “doğru” ve “yanlış”tan ziyade, “işlevsel” ve işlevsel olmayan” kavramları önemlidir. Evlilik terapisi “kural koyucu” değil, “yardım edici” bir disiplindir.

 

tavsiye edilen kişisel gelişim kitapları:

 • Beş Sevgi Dili (Gary Chapman)
 • Erkekler Marstan Kadınlar Venüsten (John Gray)
 • Dans Eden Benlikler (Harriet Lerner)
 • Öfke Dansı (Harriet Lerner)
 • Evliliğin Dört Mevsimi (Gary Chapman)