Cinsel Danışmanlık

0
501

Cinsel yaşam ilişkinin önemli parçasıdır. Cinsel işlev bozuklukları tüm toplumları ve buna bağlı olarak bireyleri etkileyen yaygın sorunların başında gelir. Sorunların mahremiyetinden dolayı problemi ifade etme ve çözüm arama süreci genellikle düşüktür. Bir çok çift yardım talebi oluşturamadığı için hayatlarının sonuna kadar çözümsüz yaşamaktadırlar. Cinsel sorunların çözümündeki en önemli faktör sorunu kabul edip çare aramaktır. Cinsel sorunlar psikolojik veya fizyolojik sebeplerden oluşur.

Cinsel terapi, psikolojik kaynaklı cinsel bir sorun yaşadığınızda, cinsel terapi eğitimi ve deneyimi olan bir uzmanın sorununuzun kaynaklarını belirleyerek size çözüme yönelik sağlıklı yollar göstermesi ve sorunu psikolojik açıdan terapi sürecidir. Böylece cinsel sorununuzu, kronikleşmeden ve ilişkinizi bitme noktasına getirmeden önce sağlıklı bir şekilde çözümlemeniz gerçekleşir. Cinsel yaşam ve uyum bir anlamda ilişkinin nasıl gittiğiyle ilgili önemli bir göstergedir.

Cinsellik, sevginin ve tüm olumlu duyguların tensel bir doyuma ulaşmasıdır. Aynı zamanda saldırganlık dürtülerimizin de boşalımını sağlayan önemli bir mekanizmadır. Cinsel yaşamında sorun yaşayan çiftlerin, ilişkilerinde giderek birbirlerine karşı daha agresif, kırıcı ve toleranssız davranmaya başladıkları bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.

Her ilişkide olduğu gibi evliliklerde de cinsel yaşam, cinsel uyum ve doyum son derece önemlidir ve bir anlamda ilişkinin geleceğini belirler. Kültürümüzde biten evliliklerin neredeyse yarıya yakını cinsel sorunlar, cinsel uyumsuzluk veya bu sorunların yol açtığı dolaylı sorunlar nedeniyle bitmektedir. Ülkemizde ne yazık ki çiftler cinsel açıdan birbirlerini yeterince tanımadan ve cinsel bilgileri son derece eksik bir şekilde evliliğe adım attıklarından dolayı, evliliklerinde yaşayacakları cinsellik bir anlamda onlar için sürpriz olmaktadır. Sonrasında cinsel bir sorun yaşadıklarında uzun süre sorunlarını örttüklerini, bastırdıklarını ve birbirleriyle bile konuşamadıklarını görmekteyiz. Bunun temel nedeni tabi ki kültürel faktörlerdir. (din, ahlak, gelenek, görenek vb.) Kültürümüzde bireyler yetişme süreçlerinde hiç bir şekilde cinsel bir bilgi ve eğitimden geçmemekte, aile içinde cinsellik çağrıştıran tutum ve davranışlardan özellikle kaçınılmakta ve bu durum bireyin alt bilincine cinselliğin ayıp, yasak, günah ve suç gibi duygularla işlenmesine yol açmaktadır. Sonrasında birey büyüyüp yetişkin yaşa geldiğinde ve cinsel bir sorun yaşadığında bu sorunla yüzleşememekte ve sorununa sağlıklı çözümler aramakta geç kalmakta ve bu yüzden birçok evlilik bitmek zorunda kalmaktadır.